users (1)

O NAMA

Borcert d.o.o. je kompanija osnovana 1994. godine pod nazivom Bordid d.o.o. Podgorica sa sjedištem u Podgorici.

ASORTIMAN PROIZVODA

Osnovna djelatnost je proizvodnja Sirila “Sirka” kao i uvoz i distribucija starter kultura i zaštitnih sredstava za prehrambenu i poljoprivrednu industriju.

SERTIFIKACIJA

Osim proizvodnje i distribucije proizvoda, kompanija vrši i sertifikaciju sistema za bezbjeznost hrane