Zaštitne kulture

Zaštita na većem broju nivoa

 

Već 20 godina kompanija Clerici Sacco pomaže svojim kupcima da povećaju bezbednost svojih proizvoda, produže rok trajanja i smanje gubitke u proizvodnji. Od 1998 kada su se zaštitne kulture prvi put pojavile na tržištu pa do sada, izvršena je selekcija više sojeva mliječno-kiselinskih bakterija u svrhu sprečavanja razvoja neželjenih mikroorganizama u fermentisanim mliječnim proizvodima kao što su jogurt, pavlaka, kiselo mlijeko, kao i u svim vrstama sireva.

Korišćenjem zaštitnih kultura proizvod je zdravstveno bezbjedniji, otporniji na temperaturne razlike tokom transporta, što sveukupno smanjuje troškove prouzrokovane gubicima izazvanim kvarovima. Kulture se dugi niz godina koriste na tržištima Evropske unije i Rusije, stoga se preporučuje njihova upotreba u proizvodnji namijenjenoj izvozu na ova tržišta.

Proizvodi se sastoje od posebno selekcionisanih sojeva sposobnih da produkuju bakteriocine. Na taj način inhibiran je razvoj neželjenih bakterija, kvasaca i plesni i istovremeno je izbjegnuta mogućnost razvoja neželjenog ukusa i mirisa proizvoda. Zaštitne kulture je posebno preporučljivo koristiti u periodu visoke vlage i temperature kada se navedeni problemi najčešće javljaju.

Zaštitne kulture ne izazivaju post acidifikaciju jer imaju slabu fermentativnu aktivnosti, a produkcijom bakteriocina produžavaju rok trajanja proizvoda. Dodaju se u proizvod u momentu kada i starter kulture i sem zaštitne uloge nemaju uticaja na tok procesa. Proizvod u kome su upotrebljene zaštitne kulture nije potrebno posebno deklarisati jer sojevi spadaju u istu grupu kao i sojevi starter kultura koje učestvuju u fermentaciji.
Za svakog ozbiljnog proizvođača preuzimanje rizika na uštrb bezbjednosti i kvaliteta proizvoda je suviše skup potez! Da bi ste bili konkurentni na tržištu neophodno je da mu ponudite proizvod koji će uvijek biti istog, visokog kvaliteta, a vi sigurni da su reklamacije kupaca u potpunosti isključene.

Protiv Listerije – LP ALCNBAL

(kulture specifičnog dejstva protiv bakterije Listeria monocytogenes)

U skladu sa evropskom regulativom u polju bezbjednosti proizvoda od mlijeka u prilici smo da vam ponudimo zaštitne kulture specifičnog inhibitornog dejstva na bakteriju Listeria monocytogenesizuzetno opasnu po imuno depresivne osobe i trudnice te preporučene za proizvođače koji svojim proizvodima snabdjevaju bolnice, vrtiće i ostale ustanove gdje je bezbjednost imperativ.

Primjena LRB zaštitne kulture u sirovom mlijeku

Jedan od problema sa kojima se domaća mljekarska industrija svakodnevno suočava je prisustvo  velikog broja živih mikroorganizama u sirovom mlijeku kao posljedica loših higijenskih uslova štala i procesa muže te neadekvatnog načina čuvanja mlijeka prije predaje. Psihrofilni mikroorganizmi čija se proteolitička aktivnost nastavlja i pri niskim temperaturama uzročnik su stvaranja karakteristično neprijatne arome svježeg mlijeka, gorčine pasterizovanog mlijeka te povećanja sienerezisa kod kiselo-mliječnih proizvoda. Ukoliko vaša organizacija proizvodnje ili tehnološki proces predviđaju zadržavanje sirovog mlijeka na temperaturi od 4 stepena u periodu od minimum 7-8 sati prije bilo kakve obrade, primjena vrlo male doze zaštitne kulture LRB (oko 3-5% ukupno predviđene doze) sprečiće razvoj neželjenih mikroorganizama i doprijeti ljepšoj aromi i generalno bezbjednijoj i kvalitetnijoj početnoj sirovini.